top of page

Gourmet One Food Service (Thailand) Co.,Ltd.

55, M 5, Soi Kantana, Bangyai-Bang Khu Lat Rd.,
Bang Moung, Bangyai, Nonthaburi 11140 Thailand

 

บริษัท กูร์เมท์ วัน ฟู้ดส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

55 หมู่ 5 ซอยกันตนา ถนนบางใหญ่-บางคูลัด
บางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี 11140

 

Tel:   66 2403 3388
Fax:  66 2403 3410
E-mail:  info@gourmet-one.com

 

Location
bottom of page